File name: Legion 2010 ViE NTSC.ISO

Size: 4681422848 bytes ~ 4.36 GB